Blog: Hoe voorkom je ongevallen bij werken op hoogte?

Op de Nederlandse bouwplaatsen hebben zich in 2016 maar liefst 470 ernstige ongelukken voorgedaan. Daarbij vielen in totaal zestien doden. Dat blijkt uit cijfers van de Inspectie SZW.

Dit is alarmerend hoog en 2016 wordt gezien als een rampjaar voor veiligheid in de bouw. Vallen van hoogte is daar een van de belangrijkste oorzaken van. Elk ongeval is er een te veel. Zo staat de wetgever er ook in. De wet – en regelgeving en normen met betrekking tot valbeveiliging worden dan ook steeds strenger. Het belang van veilig werken neemt dus toe.

Hoe voorkom je ongevallen bij werkzaamheden op hoogte? Wij hebben 10 do’s en don’ts op een rij gezet.

Zorg voor...

 • een RI&E voor werkzaamheden op hoogte en maak een plan van aanpak
 • een zorgvuldige planning van werkzaamheden op hoogte
 • een veilige toegang tot de werklocatie op hoogte en voor een veilige mogelijkheid tot afdalen
 • een goede training voor alle medewerkers en derden die op hoogte werken
 • een reddings- en evacuatieplan
 • een veilige werkplek, indien mogelijk voorzien van gecertificeerde hekwerken
 • gekeurde en onderhouden gereedschappen, persoonlijke beschermingsmiddelen en valbeveiliging zodat deze veilig te gebruiken zijn
 • een opgeruimde werkplek zodat werklieden niet kunnen struikelen of vallen
 • bescherming van werklieden en voorbijgangers tegen vallende objecten
 • de noodzakelijke voorzorgsmaatregelen bij werkzaamheden op of aan fragiele (gevel-/onder)constructies

Lees meer Installatie & Implementatie

Keuring valbeveiliging Eurosafe Solutions

Voorkom dat...

 • ongetraind personeel op hoogte werkt
 • de keuringsdatum van de valbeveiligingsvoorzieningen, PBM’s of gereedschappen is verlopen
 • gereedschappen en valbeveiligingsvoorzieningen overbelast worden
 • ladders op een zwakke, gladde of oneffen ondergrond geplaatst worden

Lees meer Training & Opleiding

Lees meer Nazicht & Onderhoud

Menselijk falen

Onderzoek wijst uit dat 70% van de ongevallen te wijten is aan menselijk falen. Individueel dan wel in teamverband. Dit wijst op een gebrek aan adequate supervisie, opleiding en training.

Eurosafe Solutions is één van de meest ervaren aanbieders van trainingen voor veilig werken op hoogte. Wij bieden trainingen op uw locatie, in onze speciale trainingsfaciliteit in Zwolle en in het trainingscomplex van R3B Safety & Rescue.

Vragen? Neem gerust contact op!

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +32 3 326 84 00 E-mail: info@eurosafesolutions.be