Blog: Waarom valbeveiliging jaarlijks laten nazien en onderhouden?

Eurosafe Solutions, of een andere valbeveiligingsinstallateur, heeft veiligheidsvoorzieningen voor u aangebracht. U heeft aan alle wettelijke regels voldaan en heeft nu betrouwbare valbeveiliging op uw dak, object of aan uw gevel. Waarom is het na een jaar nodig om deze veiligheidsvoorzieningen te laten keuren? En er onderhoud aan te laten plegen? En waarom het jaar daarop wéér?

Als technisch dienstverlener en aanbieder van een compleet dienstenpakket rondom veilig werken op hoogte, lichten wij graag toe waarom jaarlijkse keuring en onderhoud zo belangrijk is.

Lees meer Nazicht & Onderhoud

Wettelijke voorschriften

De wetgever en fabrikanten schrijven jaarlijkse keuring en onderhoud voor van klim- en valveiligheidsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s). Alle valbeveiligingsproducten en PBM’s, klein of groot, dienen gekeurd en onderhouden te worden. U moet op de veiligheid van de voorzieningen kunnen vertrouwen.

Niet alleen fabrikanten schrijven dat voor, maar ook de norm NEN-EN 365. Daarnaast is het conform de Arbowet (onder andere artikel 8.1 t/m 8.4 en Arbobesluit 3.16) wettelijk verplicht om medewerkers veilig te laten werken en het risico op vallen te minimaliseren.

Keuring en onderhoud trekproef

Reduceren van uw aansprakelijkheid

Mocht zich een incident voordoen en uw klim- en veiligheidsvoorzieningen zijn niet op tijd gekeurd en onderhouden, dan kunt u aansprakelijk worden gesteld. U stuurt immers personeel naar een werksituatie die wellicht niet veilig is.

Zorgvuldig onderhoud en tijdige keuring voorkomen onveilige situaties en reduceren uw aansprakelijkheid. Wij horen vaak van gebouweigenaren en -beheerders dat het bij het beheren van een vastgoedportefeuille een planmatige uitdaging is om keuring & onderhoud efficiënt en tijdig uit te laten voeren. Eurosafe Solutions ondersteunt hierin. Wij nemen, om u te ontlasten, de administratie rondom keuring & onderhoud graag van u over. Zo bent u ervan verzekerd dat uw klimvoorzieningen en valbeveiliging aantoonbaar op tijd wordt gekeurd en onderhouden. Daarnaast worden onvoorziene onderhoudskosten hierdoor tot een minimum beperkt.

Wat houdt keuring & onderhoud in?

Een gecertificeerde inspecteur keurt uw valbeveiliging, klimvoorzieningen en PBM’s. Eurosafe Solutions beschikt over een groot eigen team dat alle gangbare merken kan en mag keuren. De benodigde kennis en kunde is geborgd middels gerichte trainingen en productupdates. Al dan niet door fabrikanten. Zo zorgen we ervoor dat montage, keuringen en onderhoud conform de geldende wet- en regelgeving en voorschriften uitgevoerd te worden.

Naast keuring & onderhoud verzorgen we ook graag een controle op de volledigheid van uw Risico Inventarisatie & Evaluatie door te onderzoeken of de situatie op een hoger gelegen werkplek veranderd is. Zo ja, dan ontvangt u aanbevelingen voor aanpassingen en/ of aanvullingen. Zo kunt u ervoor zorgen dat uw veiligheidsinfrastructuur de aanwezige risico’s voldoende afdekt. Op deze wijze verzekert u zich van een veilige werkomgeving op hoogte, waarborgt u de garantie op uw voorzieningen en verlaagt u uw aansprakelijkheid.

Conclusie

Jaarlijkse onderhoud zorgt voor een veilige werksituatie op hoogte. U creëert een omgeving waarin uw medewerkers of onderaannemers veilig kunnen werken. Doordat alle voorzieningen tijdig zijn gekeurd en onderhouden, zal uw aansprakelijkheid bij een ongeval veelal lager zijn. U heeft immers maatregelen genomen om een veilige werksituatie op hoogte te creëren en te handhaven.