Deze website is eigendom van de Eurosafe Solutions B.V.. De informatie op deze site bevat uitsluitend algemene informatie en is geen advies aan u. De informatie is afkomstig van bronnen die betrouwbaar mogen worden geacht. Voor de juistheid en volledigheid ervan kunnen wij niet instaan.

Eurosafe Solutions is niet aansprakelijk voor schade geleden als gevolg van onjuistheden of onvolledigheden in de aangeboden informatie. Ook niet voor de schade die het gevolg is van problemen veroorzaakt door of inherent aan het verspreiden van informatie via het internet.

Nederlands recht

Op deze website en disclaimer is Nederlands recht van toepassing. De informatie op deze site is bedoeld voor mensen die in Nederland wonen en voor bedrijven die in Nederland gevestigd zijn. Bij een woonplaats of vestigingsplaats in het buitenland kunnen andere regels gelden.

Eurosafe Solutions is geregistreerd onder nummer 05066833 bij de Kamer van Koophandel.

Werking website

Eurosafe Solutions kan niet garanderen dat deze website foutloos en ononderbroken functioneert. Wel doen wij daarvoor ons uiterste best. Als de site tijdelijk niet bereikbaar is, aanvaren wij geen aansprakelijkheid als u daardoor schade lijdt.

Informatie op de website

Bij informatie op deze site zijn we uitgegaan van een aantal algemene uitgangspunten. Hiervan staat niet vast of die op uw situatie van toepassing zijn. Alle informatie is uitsluitend indicatief en kunnen wijzigen.

Informatie op sites waar naar gelinkt wordt

Op deze website wordt soms gelinkt naar externe sites. De informatie op deze externe sites is door ons niet gecontroleerd op juistheid. Wij zijn niet verantwoordelijk voor die informatie.

Gebruik van informatie

Alle informatie op deze website (waaronder de vormgeving, huisstijl en logo’s) is eigendom van Eurosafe Solutions. U mag de informatie op onze website gebruiken, onder voorwaarde dat u vermeldt dat u de informatie heeft gevonden op de website van Eurosafe Solutions. Laat de informatie ongewijzigd. Als u de informatie op deze site wilt gebruiken voor commerciële doeleinden, moet u daarvoor eerst toestemming aan ons vragen.

Over de disclaimer

Eurosafe Solutions behoudt zich het recht om deze disclaimer aan te passen. De meest actuele disclaimer vindt u altijd op deze website.