Markering & signalering

Markeringen en signaleringen geven aan waar je je veilig kunt begeven en waar niet. Op deze manier draagt  markering en signalering bij aan een beter veiligheidsbewustzijn bij eenieder die op hoogte werkt. We lichten hier vier verschillende oplossingen uit.

D-Marc

D-marc™ 170 is een windbestendig afbakeningssysteem voor  platte daken. Met het D-marc™ 170 systeem zijn veilige en onveilige zones duidelijk af te bakenen. Zo is duidelijk zichtbaar waar hij zich veilig kan begeven en waar niet.

Het systeem is uniek omdat het bestand is tegen windsnelheden tot 170 km/u. Dit terwijl de traditionele afbakeningssystemen al bij windsnelheden van 80 km/u kunnen omvallen.

Kunststof afbakening (Telecom)

Eurosafe Solutions levert duurzame kunststof afbakeningssystemen voor het veilig en verantwoord uitvoeren van kortdurende werkzaamheden aan telecommasten op daken. Het systeem bestaat uit geballaste paaltjes met een rood-witte ketting ertussen. Door het systeem op 2 tot 4 meter van de dakrand te plaatsen, is voor betreders van het dak duidelijk zichtbaar waar de veilige zone zich bevindt. Met een hoogte van 1 meter voldoet het systeem aan de eisen gesteld in de Arbeidsomstandighedenwet.

Pictogrammen

Op elk plat dak waar werkzaamheden worden verricht, moet een duidelijk gemarkeerde veilige zone aanwezig zijn. Dit kan op verschillende manieren. Met gele tegels, Roofwalkers, verfbelijning, constrasterende stroken dakbedekking en met pictogrammen. Met deze gele kunststof pictogrammen is duidelijk en eenduidig aan te geven welk gevaar zich waar voordoet. De duurzame kunststof pictogrammen zijn ABS-UV-resistent en waarschuwen voor:

  • Valgevaar
  • Struikelgevaar
  • Doorvalgevaar
  • Verboden toegang

Borden

Een gewaarschuwd mens telt voor twee. Met duidelijke borden kunt u uw medewerkers en derden heel gericht informeren over aanwezige gevaren en in acht te nemen veiligheidsvoorschriften. Zo vergroot u ook het veiligheidsbewustzijn bij werkzaamheden op hoogte. Eurosafe Solutions biedt op maat gemaakte borden voor elke situatie en locatie.

Vragen? Neem gerust contact op

Eurosafe Solutions

Eurosafe Solutions

Telefoon: +32 3 326 84 00 E-mail: info@eurosafesolutions.be