Safety at Height Management System

Safety at Height Management System®

Eurosafe Solutions heeft het unieke Safety at Height Management System® ontwikkeld. Hierin komen al onze diensten naar voren, die u ondersteunen bij het beheren en onderhouden van een (industriële) vastgoedportefeuille.

Een goede managementtool is cruciaal om de kwaliteit, veiligheid en de waarde van uw gebouwen te waarborgen. Wij ondersteunen u hier graag bij door ons integrale veiligheidsconcept, bestaande uit vijf onderdelen, in te zetten. Deze onderdelen hangen nauw met elkaar samen, zonder opeenvolgend te hoeven zijn.

Door de veiligheidsketen bij werkzaamheden op hoogte te sluiten, levert het SHMS® een resultaat groter dan de som der delen:

Verlaging van

 • Total Cost of Ownership                                                                                                   
  Besparen op uw veiligheids- en proceskosten
 • Aansprakelijkheid
  Aantoonbaar uw aansprakelijkheid verlagen
 • Tijd
  Tijd besparen door procesoptimalisatie
 • Risico
  Minder risico op schade, ongevallen en verzuim

Het verbeteren van

 • Rendement
  Minder kosten, meer rendement
 • Veiligheid
  Gericht en onderbouwd de veiligheid vergroten
 • Imago
  Efficiënter en veiliger werken verbetert uw imago
 • Over- en inzicht
  Uw gebouwen, risico’s en kosten in beeld

Bekijk hier de vijf onderdelen:

Risico Inventarisatie & Evaluatie

Een Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) van werkzaamheden op hoogte is onmisbaar in de veiligheidsketen van het Safety at Height Management System®. In dit onderzoek stellen we de risico’s van de werkzaamheden op en aan uw object vast.

Plan van Aanpak & Programma van Eisen

Op basis van het Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport, ontvangt u een Plan van Aanpak. In dit plan wordt vastgelegd hoe de beheersmaatregelen worden ingevuld. Om structuur in uw voorzieningen aan te brengen, wordt een Programma van Eisen opgesteld.

Installatie & Implementatie

Eurosafe Solutions is geautoriseerd installateur van toonaangevende merken zoals MSA Latchways en Honeywell. Daarnaast ondersteunen wij u graag bij de implementatie van uw veiligheidsbeleid.

Training & Opleiding

Eurosafe Solutions biedt onder andere trainingen voor veilig werken op hoogte en in besloten ruimtes en voor redding & evacuatie. Onderzoek toont aan dat als u medewerkers en onderaannemers tijdig traint, u het veiligheidsbewustzijn vergroot en risico's inperkt.

Nazicht & Onderhoud

De wetgever en fabrikanten schrijven jaarlijkse nazicht en onderhoud van veiligheidsvoorzieningen en PBM voor. Eurosafe Solutions voert met een eigen gecertificeerd keurmeestersteam inspecties, keuringen en onderhoud uit.