Nazicht & Onderhoud

De wetgever en fabrikanten schrijven jaarlijkse keuring en onderhoud voor van valbeveiliging en persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM). Eurosafe Solutions voert met een eigen gecertificeerd team keuringen en onderhoud uit. Van alle gangbare merken.

Daarbij borgen we, middels gerichte trainingen, dat keuring & onderhoud conform de geldende wet- en regelgeving, normen en voorschriften wordt uitgevoerd. Ankerpunten worden bijvoorbeeld aan een trekproef onderworpen en aanhaalmomenten worden gecontroleerd. Kleine onvolkomenheden, zoals onvoldoende voorspanning op een kabel en onvoldoende aanhaalmoment van bouten, worden direct verholpen.

Liverpool Magistrates Court Eurosafe Solutions Keuring & Onderhoud

Administratie door Eurosafe Solutions

Bij het beheren van een vastgoedportefeuille is het een uitdaging om keuring en onderhoud tijdig en efficiënt uit te laten voeren. Eurosafe Solutions ondersteunt u bij de administratieve last hiervan om onvoorziene kosten en onveilige situaties te voorkomen.

Wij leggen vast wanneer welke voorzieningen aangebracht zijn en welke persoonlijke beschermingsmiddelen zijn geleverd. Zo is bekend wanneer welke voorziening of PBM gekeurd dient te worden. Op deze wijze reduceert u uw aansprakelijkheid en kunt u besparen op administratieve lasten.

Keuringsrapport

Na keuring en onderhoud van uw veiligheidsvoorzieningen ontvangt u een keuringsrapport. Ook ontvangt u keuringscertificaten voor goedgekeurde voorzieningen. Afgekeurde voorzieningen worden als zodanig gekenmerkt. Daarbij ontvangt u een gericht advies voor herstel of vervangingen van deze voorzieningen. Rekening houdend met de exploitatietermijn van het gebouw.