Plan van Aanpak

Op basis van het Risico Inventarisatie & Evaluatie rapport, ontvangt u een Plan van Aanpak. In dit plan wordt vastgelegd hoe met de geconstateerde risico’s om te gaan. Zo wordt omschreven of beheersmaatregelen tijdelijk of permanent worden ingevuld en op welke wijze.

In het plan worden alle relevante diensten meegenomen. Zoals de installatie en keuring & onderhoud van de in te zetten klim- en valbeveiligingsvoorzieningen en persoonlijke beschermingsmiddelen. Evenals een trainingsvoorstel en andere essentiële diensten.

Daarnaast maken we gebruik van de RoI on Risk Management Tool®. Een tool ontwikkeld door Eurosafe Solutions, onder andere op basis van de Fine & Kinney methode. Deze praktische tool geeft u inzicht in de risico’s en nut en noodzaak van investeringen. En ondersteunt u bij het opstellen van meerjarenbegrotingen. Onderbouwd met gewogen risico’s en Return on Investment berekeningen. Dit helpt bij een eenduidige en kostenefficiënte inrichting van uw veiligheidsinfrastructuur.

Programma van Eisen Eurosafe Solutions

Programma van Eisen

Om structuur aan te brengen in uw veiligheidsvoorzieningen stellen wij, samen met u, een Programma van Eisen (PvE) op. De keuzes voor veiligheidsvoorzieningen, montage, oplevering, training en keuring & onderhoud worden per situatie bekeken en vastgelegd. Zo wordt de invulling van de beheersmaatregelen per situatie omschreven.

Dit document ondersteunt het Plan van Aanpak en dient als uitgangspunt voor de inrichting van uw infrastructuur. Met een doordacht PvE creëert u meer eenheid in uw valbeveiliging. Dit draagt bij aan meer veiligheid, doordat men zich niet vergist in de werking van systemen. Daarnaast zorgt een goed PvE voor een efficiënter inkoop- en onderhoudsproces door standaardisatie en het volume dat u maar ook Eurosafe Solutions zo kan creëren. Ook zorgt het voor minder trainingstijd en -kosten, omdat medewerkers in minder verschillende systemen getraind hoeven te worden.

Als alles duidelijk is vastgelegd, dan kan er gestart worden met het installeren van passende oplossingen.

Lees meer Installatie & Implementatie