Risico Inventarisatie & Evaluatie

Tijdens Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) worden de risico’s bij werkzaamheden vastgelegd. Een RI&E is onmisbaar in de veiligheidsketen van het Safety at Height Management System®. U krijgt diepgaand inzicht in uw risicoprofiel en de aandachtspunten.

Bovendien inventariseren we wie, waarom en hoe vaak zij hoger gelegen werkplekken betreden. Hierbij passen we de Fine & Kinney methode toe. Daarbij kenmerken we de risico’s met rood, oranje en groen. De rode lossen we direct op, de oranje geven we tijdig aandacht en de groene zijn doorgaans aanvaardbaar.

Mogelijkheden RI&E

Eurosafe Solutions voert niet alleen RI&E’s uit voor werkplekken op hoogte. Ook bij werkzaamheden in besloten ruimtes, voor bouwprojecten en voor complete gebouwen geven wij een integraal beeld van de aanwezige risico’s.

Wij brengen de risico’s op vallen in kaart, maar ook risico’s op fysieke belasting, het gevaar van vallende objecten en eventuele gevaarlijke straling.

Helder rapport

De uitkomsten ontvangt u in een helder RI&E rapport. Dit rapport dient als uitgangspunt voor een Plan van Aanpak. Daarin wordt vastgelegd hoe de te nemen beheersmaatregelen worden ingevuld.

Lees meer Plan van Aanpak & Programma van Eisen